Kuponi za popuste

Libido.hr povremeno daruje svim kupcima ili određenim kupcima (Facebook prijateljima ili newsletter pretplatnicima) kupone za posebne promocije, pogodnosti i sniženja.
Kuponi mogu biti ograničeni trajanjem i brojem korištenja, također, popusti mogu biti primjenjeni samo na jedan proizvod ili na ograničen / određen izbor proizvoda.

Nije moguće koristiti više kupona odjednom, kuponi se ne mogu primijeniti na proizvode koji su već na akciji.

Kako iskoristiti kupon

Kupon je najčešće jedna riječ ili niz znakova, za korištenje kupona upišite točan tekst kupona u za to određenom mjestu u košarici (polje KOD KUPONA) i kliknite “PRIMJENI KUPON”. Iskoristite ove pogodnosti prije nego završite vašu kupovinu.

iskoristiti-kupon